توافق

منشور اخلاقی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی 

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان جنوبی با توجه به ماده 4 مصوبه شورای عالی اداری در زمینه تدوین منشور اخلاقی اداره کل در ارتباط با طرح تکریم مردم با در نظر گرفتن رعایت احترام به ارباب رجوع و بهره‌گیری از نظرات آنان و با پایبندی به فلسفه اعتقادی طرح و به کارگیری آموخته‌های علمی و رفتارهای اخلاقی در جهت به بارنشاندن اهداف طرح شامل: نظم و آمادگی، رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمات خوب به مردم، همکاری و خوش برخوردی، آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در هنگام مورد نیاز به خدمت گیرندگان، اقدام به تهیه و تکثیر منظور اخلاقی سازمان در 25 ردیف طبق نمونه پیوست نموده است که در کلیه ادارات تابعه و ساختمان‌های سازمان در معرض دید مؤدیان محترم و ارباب رجوع نصب گردیده است تا با احترام به ارباب رجوع و شناخت آنها و نیازهای به حقشان به عنوان خدمت‌گذارانی صدیق و منصف کسب اعتبار کنیم و متعهدانه و مسئولانه و قانونمند رضایت ارباب رجوع را جلب نمائیم.

                                                           منشور اخلاقی اداره کل 

 1- به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت‌شناسی رعایت گردد.

2-  نسبت به همکاران و مراجعان با خشروئی و متنانت رفتار شود.

3-  راهنمائی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود.

4-  فضای مراودت به گونه‌ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.

5- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، مذهبی و غیره) صورت گیرد.

6-  به صحبت‌ها و خواسته‌های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگوئی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد.

7-  اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب، به همکاران ارائه گردد.

8-  انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد.

9-  از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش و اخذ هرگونه هدیه خودداری شود.

10- در صورت مشاهده هرگونه سو استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه ، موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود.

11-  فعالیت‌ها زمان‌گذاری شود و براساس زمان پیش‌بینی شده انجام گیرد.

12-  فعالیت‌ها براساس روش مستند و مشخص انجام شود نه براساس سلیقه کارکنان یا مدیران.

13-  از شایعه‌سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می‌کند، پرهیز شود.

14-  رازدار بوده و از افشا اسناد محرمانه خودداری کند.

15-  از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.

16-  از استعمال دخانیات بویژه در محیط کار پرهیز شود.

17- تجهیزات و اشیا  بگونه‌ای استقرار یابند که در زمان موردنظر به راحتی در دسترس باشند.

18-  حسب مورد از وسایل استاندارد که ایمنی لازم را دارند استفاده شود.

19-  از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود.

20-  سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود.

21-  از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد.

22-  اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسوئی داشته باشد.

23- نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد.

24-  قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق رعایت شود.

25-  از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، خودداری شود.

                        روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی

 

 


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0