نام زیرپورتال : خراسان جنوبی
اطلاعیه ها

1389/8/23 يكشنبه

مسابقه نور ولايت به مناسبت اعياد قربان و غدير

                                                                  بسم الله الرحمن الرحيم                                                                             
فرا رسيدن خجسته عيد سعيد قربان، عيد ايثار و از خود رستن در موسم رستگاري و زيارت  خانه معبود و عيد ولايت و امامت مولاي غدير، امام علي (ع) بر عموم مسلمين تبريك و تهينت باد.
سازمان امور اقتصادي و دارائي در راستاي ترويج فرهنگ اسلامي و فضانل اخلاقي و معنوي و ايجاد آشنايي عمومي مردم با مفاهيم حيات بخش كتب نهج البلاغه وخطابه امام علي (ع) اقدام به برگزاري مسابقه نور ولايت نموده است.لذا از عموم شهروندان علاقمند تقاضا مي شودپس از تكميل پاسخنامه فرم مربوط را حداكثر تا تاريخ شنبه 3/09/89 به نشاني: بيرجند، ميدان شهداء، خيابان دانشگاه، روابط عمومي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان ارسال نمايند. و كساني كه به 100% سؤالات پاسخ صحيح دهند به قيد قرعه جوايز نفيسي اهدا خواهد شد.
ضمناً مسابقه مذكور در پورتال اين سازمان به آدرس kj.mefa.ir موجود مي باشد.
1- پيامبر (ص) در مسأله خلافت ، نسبت خودشان به حضرت علي (ع) را به چه چيز تشبيه مي كند ؟
الف- موسي به هارون    ب- هارون به موسي     ج- يعقوب به يوسف    د- يوسف به يعقوب    
2- خداي متعال در سوره يس از حضرت علي (ع) با چه عنواني ياد كرده است؟
الف- امام المتقين                   ب- وصي و جانشين رسول خدا            ج- امام و صاحب اختيار           د- امام مبين
3- شرط مهم پيامبر در بيعت گرفتن در غدير خم چه بود؟
الف- دست دادن و اقرار به زبان                                 ج- اقرار به امامت 12 امام      
ب- اقرار با زبان به تنهايي                                        د- دست دادن و اقرار به زبان و قلب
4- كداميك از موارد زير در واقعه غدير مطرح شد؟
الف- ابلاغ حكم خداوند مبني بر جانشيني علي (ع)           ج- برپا داشتن امر به معروف و نهي از منكر
ب- فضائل اميرالمؤمنين                                           د- همه موارد
5- سوره «والعصر» در مورد چه شخصيتي نازل شده و به چه موضوعي اشاره دارد؟
الف- حضرت علي (ع) – مدح و ستايش حضرت                 ج- همه مردم – زيانكاري و خسران انسانها              
ب- پيامبر (ص) – دعوت به اسلام                                 د- حضرت علي (ع) – ايمان و صبر حضرت
6- مراسم غدير چند روز به طول انجاميد و چه نام گرفت؟
الف- 2روز ، ايام البيض              ب- 3 روز ، ايام البيض        ج- 3 روز ، ايام الولايه               د- 2 روز ، ايام الولايه             
7- پيغمبر اكرم (ص) در ضمن خطبه غدير چه چيزهايي را به ترتيب به عنوان ثقل اكبر و ثقل اصغر معرفي فرمودند؟
الف- اهل بيت (ع) – قرآن كريم                     ج- قرآن كريم – امام علي (ع)و پاكان فرزندان پيامبر از نسل او              
ب- قرآن كريم – شيعيان                              د- پاكان امت – حضرت علي (ع)
8- كداميك از وظايف زير جزو و ظايف جانشين پيامبر نيست ؟
الف – تبيين و تبليغ دين              ب – دريافت پيام الهي             ج – حفاظت از پيام الهي و جلوگيري از انحرافات 
د – اجراي قوانين و احكام الهي
9- معناي ولايت در كداميك از گزينه هاي زير نيامده است ؟
الف – سرپرستي                ب – فرمانروايي                   ج – دوستي                       د – رهبري
 
 
10- پيامبر درباره چه كسي فرموده بودند :
تنها زندگي مي كند ، تنها مي ميرد ، تنها مبعوث مي شود و گروهي از مومنان در حق او شهادت مي دهند .
الف – ابوذر                      ب – مالك اشتر                         ج- ميثم تمار                          د – عقيل
11- حضرت علي ( ع ) چند سال بعد از مرگ پيامبر به خلافت رسيدند ؟
الف – 19 سال                         ب – 20 سال               ج – 25 سال                            د – 27 سال
12- ( يوم الدّار ) در كدام سال اتفاق افتاده است ؟
الف – سال سوم بعثت                ب – سال سوم هجري               ج – سال دوم بعثت          د- سال دوم هجري
13- حَكَم پيشنهادي حضرت علي در جنگ صفين كه بود ؟
الف – مالك اشتر                      ب – عمار ياسر                          ج – طلحه              د – ابن عباس
14- شبي كه حضرت علي در بستر پيامبر خوابيد خداوند به آنها در مقابل كداميك از فرشتگان خود مباهات كرد ؟
الف – ميكائيل و جبريل              ب – ميكائيل و عزرائيل             ج – عزرائيل و جبرئيل       د – جبرئيل و ميكائيل و عزرائيل
15- عامل اصلي براي ثبات و ادامه حيات حكومت چيست؟
الف- نظم و انضباط زمامدار   ب- علاقه و محبت زمامدار نسبت به مردم       ج- توانايي اداره اجتماع        د- توانايي نفوذ در مردم
16- برزگترين گناه چيست؟
الف- سبك شمردن گناه           ب- گناه صغيره               ج- گناه كبيره                د- هيچكدام
17- اوج مفهوم امامت چيست؟
الف- امامت به معناي ولايت                                    ب- امامت به عنوان مرجعيت ديني
ج- امامت به معني رهبري اجتماع                               د- امامت به معناي ياري دهنده
18- آيه تطهير درشأن چه كساني نازل شده است؟
الف- اهل بيت پيامبر (ص)            ب- همسران پيامبر(ص)        ج- اصحاب پيامبر(ص)        د- انصار
19- در آيه « ايها الذين امنو اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم» كلمه « اولي الامر»اشاره به چه كساني است؟
الف- اهل بيت پيامبر (ص)                                      ب- دوازده امام جانشين پيامبر (ص)
ج- حضرت علي (ع)                                               د- هيچكدام
20- حضرت علي (ع) زينت فقر و زينت بي نيازي را چه چيزي مي داند؟
الف- پاكدامني، شكر گذاري                                         ب- استواري اراده، كسب دانش     
ج- ژرف انديشي ، شكر گزاري                                       د- عبادت، پاكدامني


 
رديف
الف
ب
ج
د
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
 
10
 
 
 
 
11
 
 
 
 
12
 
 
 
 
13
 
 
 
 
14
 
 
 
 
15
 
 
 
 
16
 
 
 
 
17
 
 
 
 
18
 
 
 
 
19
 
 
 
 
20
 
 
 
 

نام:                 

نام خانوادگي :      
نام پدر:               
 سال تولد:   
كدملي:
آدرس محل سكونت:
 
تلفن:
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
روابط عمومي سازمان امور اقتصادي و دارائي خراسان جنوبي

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^