نام زیرپورتال : خراسان جنوبی
اخبار

1396/6/8 چهارشنبه

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه رویکردهای نوین اموال دولتی

کارگاه آموزشی یک روزه رویکردهای نوین اموال دولتی با حضور معاون و کارشناسان اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ویژه معاونین اداری و مالی ، ذیحسابان ، کاربران سادا وامنای اموال دستگاه های اجرایی برگزارشد که با استقبال و در نهایت رضایت شرکت کنندگان همراه بود .

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان : مدیریت صحیح داراییهای دولت نقش موثری در رونق و شکوفایی اقتصادی دارد

کارگاه آموزشی یک روزه رویکردهای نوین اموال دولتی با حضور معاون و کارشناسان اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ویژه معاونین اداری و مالی ، ذیحسابان ، کاربران سادا وامنای اموال دستگاه های اجرایی برگزارشد که با استقبال و در نهایت رضایت شرکت کنندگان همراه بود .

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در ابتدا با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در اولین دیدار اعضای محترم دولت دوازدهم گفت ایشان در اکثر مباحث مطرح شده بر توجه به حل و فصل مسائل اقتصادی با اتکا به توانمندیهای داخلی و منابع ملی تاکید فرمودند. اقای عیسی جعفری گیو اموال دولت را یکی از سرمایه های عظیم و با ارزش دانست که با برنامه ریزی اصولی در راستای مولدسازی و استفاده بهینه از دارائیها می تواند نقش مهمی را در رونق و شکوفایی اقتصاد کشور ایفاد نماید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی افزود برگزار ی این همایش کاربردی با همکاری اداره کل اموال دولتی با همین هدف صورت میگیرد لذا از کلیه مسئو لین و کارشناسان ذیربط دستگاههای اجرایی انتظار می رود از این فرصت به نحو احسن استفاده نموده و همراهی و همکاری لازم را درراستای مستندسازی داراییهای دولت بخصوص اموال غیرمنقول و به روز رسانی سامانه ها را داشته باشند تا با شفاف سازی و تکمیل اطلاعات زمینه مولد سازی و مدیریت داراییها فراهم گردد.

در ادامه خانم گودرزی معاون اموال دولتی و اوراق بهادار با تشریح مطالب مربوط به مستند سازی اموال غیر منقول در خصوص وظایف دستگاه های اجرایی توضیحات مشروحی ارائه کرد. سپس آقای عباسی رئیس اداره آمار و ثبت اطلاعات اسناد مالکیت اداره کل اموال دولتی با بیان اهداف اجرای پروژه سامانه سادا و گزارش آخرین وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی استان، فرایند ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول در سامانه را تشریح نمود.

در ادامه آقای حبیبی رئیس گروه نظارت و حسابرسی اموال دولتی توضیحات کاملی در خصوص نحوه و زمان شناسایی دارائیها و ثبت در دفاتر مالی منطبق بر نظام حسابداری تعهدی بیان داشت.

آقای طیبی رئیس گروه امور حقوقی و ثبتی اموال دولتی نیز ضرورت اجرای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت، اقدامات انجام شده و موانع و چالشهای پیش رو را مورد بررسی و تحلیل قرارداد و از تمامی صاحبنظران درخواست کرد در همایشی که با همین عنوان در پایان مهرماه برگزار می گردد مشارکت نمایند.

بخش پایانی همایش به پرسش و پاسخ اختصاص یافت و نمایندگان اداره کل اموال دولتی به ابهامات و سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند. مقرر شد گواهینامه آموزشی برای شرکت کنندگان در همایش صادر گردد.


 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^