شناسنامه خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان حنوبی
(برای دریافت شناسنامه مربوط به هر خدمت بر روی آن کلیک کنید)
ردیف عنوان خدمت
1 صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه های دولتی
2 صدور مجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده
3 صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی
4 صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی
5 صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و انتقال خودروهای دولتی
6 صدور سند فروش خودروهای دولتی
7 صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی
8 صدور انواع گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی
9 صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی10011130100
10 صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند مالکیت املاک و اراضی دستگاههای اجرایی10011130101
11 صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت مفقوده دستگاههای اجرایی10011130102
12 صدور سفارش چاپ و توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله(10011132000)
13 رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل
14 بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه های اجرایی
15 مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن
16 تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت سنواتی فاقد ( و یا ناقص ) اسناد و مدارک
17 تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعلامات(10011141000)
18 تهیه  صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن(10011153000)
19 پرداخت حقوق کارکنان دولت
20 پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
21 پرداخت اعتبارات هزینه ای ( سایر )
22 دریافت و پرداخت سپرده دستگاههای اجرایی(10071146000)
23 اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد
24 پرداخت اعتبارات اختصاصی
25 پرداخت حق الکشف کالا و ارز و استرداد وجوه اشتباه واریزی
26 وصول سود سهام دولت
27 بازرسی
28 تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار
29 حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی
30 نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرایی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^