متون عمومي

سند اقدامات
کد اولویت راهبردی هدف راهبردی اقدام راهبردی و عملیاتی ضریب اهمیت مسئول زمان آغاز زمان پایان هزینه / بودجه خروجی ملموس همکار توضیحات
1 افزایش توان ثروت آفرینی کشور بهبود محیط کسب وکار استان استقرار کامل پنجره واحد مجازی سرمایه گذاری 40%  معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   انجام کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری به صورت غیرحضوری و سریع دستگاه های اجرایی استان  
2 شناسایی قوانین و مقررات مزاحم و فرآیندهای زائد فراروی محیط کسب و کار 60% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   طرح قوانین و مقررات مزاحم در هیأت مقررا ت زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار  بمنظور اصلاح قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی استان   
3 افزایش توان ثروت آفرینی کشور میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده استانی پیگیری جهت دریافت مجوزها و استعلامات مربوط به پروژه های سرمایه گذاری خارجی 15% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   نظارت قبل از صدور مجوز و تسهیل آن سرمایه گذار و کلیه دستگاه های اجرایی بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
4  پیگیری جهت تعدیل فاصله بین سرمایه مصوب و وارده پروژه ها از طریق رفع مشکلات پیش روی جذب سرمایه مصوب  10% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   افزایش ثبت سرمایه وارده و  استخراج اطلاعات کامل پروژه سرمایه گذار و کلیه دستگاه های اجرایی بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
5 شناسایی و تدوین فرصت ها و توانمندیهای بالقوه سرمایه گذاری استان 25% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   تشکیل بانک جامع اطلاعات فرصت های سرمایه گذاری استان دستگاه های اجرایی استان  بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
6 معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری استان به هیئت‌های خارجی و داخلی 20%   1394/01/01 1397/12/29   آشنایی سرمایه گذاران با استان دستگاه های اجرایی استان   
7 شرکت در همایش ها، نمایشگاه ها و نشست های تخصصی سرمایه گذاری با سرمایه گذاران خارجی و داخلی 15% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   آشنایی سرمایه گذاران با استان دستگاه های اجرایی صاحب پروژه بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
8 ایجاد ارتباط جهت مشارکت بین فعالان اقتصادی داخلی با سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور 15% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   اطلاع رسانی موضوعات سرمایه گذاری به فعالان بخش خصوصی استان  و مشارکت سرمایه گذاران خارجی  در شرکت های تولیدی استان   کلیه دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی استان بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
9 افزایش توان ثروت آفرینی کشور بهبود نظارت بر طرح های سرمایه گذاری خارجی  بازدید دوره ای از پروژه های سرمایه گذاری خارجی و اخذ آخرین اطلاعات مفید و تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه 60% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29    بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و اجرایی طرح های سرمایه گذاری استان و ثبت فعالیت های انجام شده   و  ارسال گزارشات به سازمان سرمایه گذاری سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه گذاری منطبق با وضعیت طرح (اجراء، بهره برداری، توسعه) از طریق بازدیدها و نشستهای دوره ای و درج و بروزرسانی اطلاعات در سامانه نظارت بر طرح های سرمایه گذاری خارجی استاندارد یکسان برای تمام گزارش‌دهی تمام استان ها
10 کمک به رفع موانع اجرایی پروژه ها با همکاری دستگاه های اجرایی استانی و ملی  40% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   شناسایی موانع و مشکلات جهت رفع سرمایه گذار و کلیه دستگاه های اجرایی بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
11 افزایش تعامل موثر با تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار  شناسایی طرح های ایجادی، نیمه تمام و در حال توسعه بخش خصوصی جهت معرفی به سرمایه گذاران 15% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   مشارکت سرمایه گذاران در اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی شرکت ها و واحد های تولیدی بخش خصوصی استان بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
12 تقویت و بروزرسانی محتوایی وب‌سایت مرکز خدمات  سرمایه گذاری 40% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   بروز رسانی سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری و آشنایی سرمایه گذاران با استان دستگاه های اجرایی استان  بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
13 شناسایی، برقراری ارتباط و برگزاری نشست های مختلف با فعالان اقتصادی و  دستگاه های اجرایی مرتبط 30%  معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   شناسایی ضعف ها و تنگناهای فضای کسب و کار استان و راهکارهای رفع آن  دستگاه های اجرایی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار  
14 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کارگاه های مرتبط با موضوعات اقتصادی با اولویت فضای کسب و کار 15%  معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   ارتقاء سطح علمی همکاران و کارشناسان و فعالان اقتصادی استان دستگاه های اجرایی ذیمدخل در امور اقتصادی  
15 تامین مالی پایدار دولت تحقق درآمدهای مصوب استان  اطمینان از واریز درآمد به حسابهای بانکی غیر قابل برداشت 15% خزانه معین استان 1392/01/01 1397/12/29   وصول کامل درآمد عمومی دستگاههای اجرایی  
16 پیگیری انتقال به موقع وجوه وصولی درآمد در موعد مقرر هر ماهه توسط بانک به حساب تمرکز و درآمدها و سپس انتقال به حساب خزانه 70% خزانه معین استان 1392/01/01 1397/12/29   وصول کامل درآمد عمومی دستگاههای اجرایی  
17 ارائه گزارشات دوره ای  و منظم  به کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استان 15% خزانه معین استان 1392/01/01 1397/12/29   وصول کامل درآمد عمومی دستگاههای اجرایی  
18 افزایش جلب مشارکت بخش خصوصی در طرح های عمرانی (پروژه های دولتی) پیگیری پیشرفت روند امور در دستگاه‌های اجرایی ذیربط از طریق ذیحسابان 50% معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان 1394/01/01 1397/12/29     دستگاههای اجرایی  
19 شناسایی پروژه‌ها و طرح‌های قابل ارائه استان به متقاضیان سرمایه‌گذاری استان 50% معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   آشنایی سرمایه گذاران با استان دستگاههای اجرایی  
20 ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی مدیریتی و عملیاتی ساماندهی اموال غیرمنقول کلیه دستگاه های اجرایی استانی انجام پیگیریهای لازم از طریق اداره کل اموال دولتی جهت ایجاد زیرساختهای لازم برای راه اندازی کامل ساملنه استقرار ثبت سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی 100% اداره اموال 1392/01/01 1397/12/29   دسترسی به اطلاعات اموال غیرمنقول دولت کلیه دستگاههای اجرایی استان  
21 ساماندهی اموال غیرمصرفی کلیه دستگاه های اجرایی بازرسی اموال دستگاههای اجرایی استان 50% اداره اموال 1392/01/01 1397/12/29   ارسال لوح فشرده صورتحساب اموال منقول بجای صورتحساب کاغذی کلیه دستگاههای اجرایی استان  
22 برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص نحوه استقرار نرم افزار اموال منقول 50% اداره اموال 1392/01/01 1397/12/29   ارسال لوح فشرده صورتحساب اموال منقول بجای صورتحساب کاغذی کلیه دستگاههای اجرایی استان  
23 افزایش مشارکت در سیاست گذاری و قانون گذاری افزایش تاثیرگذاری در سیاست گذاری و تصمیم گیری استانی و ملی با مشارکت در تهیه و ارایه آمار و اطلاعات تهیه گزارشات و آمارهای مفید و کاربردی در زمینه مسائل اقتصادی استان و ارائه پیشنهادات کارشناسی شده به وزارت متبوع و سایر مراجع زیربط 40%  معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   گزارشات اقتصادی دستگاه های اجرایی ذیمدخل در امور اقتصادی بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
24 شرکت فعال و اثربخش در کارگروهها و کمیته های استانی و فرا استانی 60%  معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   تعداد گزارش ها، اظهار نظرها و پیشنهادات کاربردی ارائه شده   بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
25 گسترش پژوهش های اقتصادی- کاربردی استانی تهیه و چاپ مقالات پژوهشی مرتبط با اقتصاد استان در سمینارها و همایش­های اقتصادی کشور 25%  معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   مقالات ISI و علمی پژوهشی مندرج در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی پژوهشگران حوزه اقتصادی بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
26 مشارکت در تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه موضوعات اقتصادی استان و بکارگیری پژوهشگران برون سازمانی جهت انجام تحقیقات کاربردی و برگزاری دوره­های آموزشی مؤثر 25%  معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   تعیین اولویت های پژوهشی دستگاه های عضو هسته پژوهشی اداره کل و پژوهشگران برون سازمانی بازه زمانی خاصی نداشته و هر ساله انجام می شود.
27 چاپ مستمر فصلنامه اقتصاد خاوران و به روزرسانی سایت فصلنامه  25%  معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   فصلنامه اقتصاد خاوران به عنوان مرجع استفاده علاقمندان به مباحث اقتصادی استان و خارج از استان    بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
28 ارتباط مستمر و تنگاتنگ با محققان و پژوهشگران اقتصادی استان و  استفاده از مشاوران اقتصادی دانشگاهی با ایجاد انجمن اقتصاد 25%  معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   حضور فعال محققان اقتصادی در حوزه معاونت اقتصادی اداره کل  محققان و پژوهشگران اقتصادی استان بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
29 افزایش کمیت و کیفیت گزارش‌های راهبردی-تحلیلی در مورد توسعه و سیاست‌های اقتصادی استان  تدوین گزارشات تخصصی در مورد مسائل روز استان 100%  معاونت اقتصادی 1394/01/01 1397/12/29   تهیه گزارشات تخصصی اقتصادی دستگاه های اجرایی ذیمدخل در امور اقتصادی  
30 افزایش همکاری درون سازمانی و همکاری‌فراسازمانی تامین اوراق بهادار دستگاههای اجرایی استان تامین به موقع اوراق بهادار از اداره کل اموال دولتی و توزیع آن بین دستگاههای اجرایی استان  100% اداره اموال  1392/01/01 1397/12/29   توزیع به موقع اوراق بهادار بین دستگاههای اجرایی  اداره کل اموال دولتی  بازه زمانی خاصی نداشته و به صورت مستمر انجام می شود.
31 افزایش اشراف به اطلاعات اراضی و املاک دولتی استانی اخذ و تکمیل اطلاعات از دستگاههای اجرایی استان و اجرای سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی استانی  (اراضی و املاک) 100 گروه اموال دولتی در استان 1393/01/01 1397/12/29   تشکیل بانک اطلاعاتی شفاف و کامل در استان و هماهنگ با مرکز کلیه دستگاههای اجرایی استانی - معاونت پشتیبانی اداره کل امور اقتصادی استان استان- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان  
32 افزایش شفافیت، انضباط و سلامت مالی-اداری  راهبری استقرار نظام حسابداری بخش عمومی (تعهدی) در استان  اجرای (آموزش و راهبری ) نظام حسابداری بخش عمومی در استان  100% گروه هماهنگی و تلفیق حسابها در استان 1394/01/01 1397/12/29   تهیه صورتهای مالی بر مبنای گزارشگری تعهدی در استان اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری  معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  
33 ساماندهی خودروهای دولتی در استان معادلسازی خودروهای سواری در اختیار مقامات موضوع مواد 2 و 3 آئین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و خودروهای خدمات عمومی استانی 30% گروه اموال دولتی در استان 1392/01/01 1397/12/29   معادل سازی ، هماهنگ نمودن تعداد خودروهای دراختیار دستگاههای اجرایی بر اساس خودروهای سواری لوکس و چارت سازمانی مقامات هر دستگاه  اجرایی کلیه دستگاههای اجرایی استانی - معاونت پشتیبانی اداره کل امور اقتصادی استان استان- پلیس راهور ناجا   
34 شناسایی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده دستگاههای اجرائی استانی 30% گروه اموال دولتی در استان 1392/01/01 1397/12/29   کاهش هزینه های دولت و افزایش صرفه جویی کلیه دستگاههای اجرایی  استانی- معاونت پشتیبانی اداره کل امور اقتصادی استان استان- پلیس راهور ناجا   
35 یکسان سازی و رفع مغایرت آماری بانک اطلاعات خودروهای دولتی با آمار خودروهای در اختیار دستگاههای اجرائی استانی 40% گروه اموال دولتی در استان 1392/01/01 1397/12/29   با دسترسی به آمار روز ، خط مشی گذاری و تصمیم گیری در خصوص خودرو تسهیل می گردد  کلیه دستگاههای اجرایی  استانی- معاونت پشتیبانی اداره کل امور اقتصادی استان استان- پلیس راهور ناجا   
36 توسعه کمی دامنه ارزیابی ذیحسابی دستگاههای اجرایی استانی  ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان استان  40% گروه نظارت مالی در استان 1392/01/01 1397/12/29   گزارشات ارزیابی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  
37 بررسی و کارشناسی موارد موضوع ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور 20% گروه نظارت مالی در استان 1392/01/01 1397/12/29   گزارشات ارسالی به دیوان محاسبات کشور اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  
38 بررسی، کارشناسی و نگهداری سوابق تحویل و تحول ذیحسابان دستگاههای اجرایی استانی 20% گروه نظارت مالی در استان 1392/01/01 1397/12/29   ثبت و واخواهی حسابها اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  
39 رسیدگی موردی به مسائل و مشکلات در ذیحسابیها ی دستگاههای اجرایی استانی حسب مورد 20% گروه نظارت مالی در استان 1392/01/01 1397/12/29   گزارشات ارسالی به مراجع ذیربط - این امر عمدتا مربوط به اختلافات ذیحسابان با دستگاههای اجرایی می باشد که در صورت عدم رفع آن ، منجر به بروز مشکلات وسیع تر در امر نظارت و اجرای امور می گردد اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  
40 افزایش شفافیت، انضباط و سلامت مالی-اداری افزایش ضریب اطمینان از طریق گردش ذیحسابان در استان معرفی  افراد برای انتصاب ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استانی 100% گروه نظارت مالی در استان 1392/01/01 1397/12/29   نظارت قبل از خرج اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  
41 افزایش انضباط و کیفیت در گزارش دهی مالی-بودجه ای سالیانه نظارت مالی حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی استانی 50% گروه نظارت مالی در استان 1392/01/01 1397/12/29   گزارشات حسابرسی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  
42 افزایش انضباط و کیفیت در گزارش دهی مالی-بودجه ای سالیانه هماهنگی وتلفیق حسابها تهیه و تنظیم صور تحساب عملکرد بودجه در سامانه سناما  50% هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری  1394/01/01 1397/12/29   گزارش صورتحساب عملکرد بودجه استان  اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری معاونت نظارت مالی کل کشور   
43 افزایش انضباط در گزارش دهی مالی-بودجه ای ماهیانه تهیه و تنظیم گزارش های مالی خزانه معین استان شامل درآمدها،حقوق،دریافت و پرداخت و صورتحساب ماهانه 100% معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان 94/01/01 94/12/29   ارتقاء انضباط در گزارش دهی مالی واحد های مختلف اداره خزانه معین استان -خزانه داریکل  
44 توسعه سیستمهای نظارت بر اجرای بودجه استانی    کنترل و تطبیق تخصیص اعتبارات و موافقتنامه ها پس از ثبت در سیستم خزانه با اعتبارات استان در جداول قانون بودجه و ابلاغ اعتبارات توزیع شده توسط شورای برنامه ریزی استان                 40% خزانه معین استان 1392/01/01 1397/12/29     خزانه داریکل و دستگاههای اجرایی   
45   کنترل تخصیص صادره استان با مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان و تخصیص های دریافتی از مرکز و همچنین کنترل و تطبیق دریافتی استان با تخصیص های صادره 25% خزانه معین استان 1392/01/01 1397/12/29     خزانه داریکل و دستگاههای اجرایی   
46 اجرای آزمایشی سیستمهای نظارت بر اجرای بودجه  در استان 20% خزانه معین استان 1392/01/01 1397/12/29   ارائه تخصیص اعتبار الکترونیکی به دستگاههای اجرایی استانی - دریافت گزارش عملکرد منابع و اعتبارات استانی اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور - مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت پشتیبانی اداره کل امور اقتصادی استان  
47 عملیاتی نمودن سیستمهای نظارت بر اجرای بودجه در استان 15% خزانه معین استان 1392/01/01 1397/12/29    
48  توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی تحقق کامل اصلاح نظام اداری  فرهنگ سازی اجتماعی و آموزش به صورت یکپارچه و هدفمند در راستای تبدیل نقش دستگاه‌های اجرایی به هدایتگری، تسهیل‌گری،توان افزایی، نظارتی وانجام خدمات درفضای رقابتی  3% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28      معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
49  اجرای دقیق ضوابط مندرج در فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه  2% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    گزارش های عملکرد شش ماهه   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)  با عنایت به اینکه تشکیلات تفصیلی این اداره کل تابع وزارت متبوع می باشد، در اجرای ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد نامه های شماره 212/91/45373 و 212/91/45463 مورخ 1391/12/26 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تشکیلات مصوب جدید این اداره کل توسط وزارت متبوع تنظیم، تصویب و در تاریخ 1392/02/02 طی نامه شماره 21/12188 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع ابلاغ گردید. با عنایت به موارد فوق الذکر، اصلاح تشکیلات تفصیلی به صورت متمرکز در وزارت متبوع انجام می پذیرد و به این اداره کل تفویض اختیار نشده است. لذا اجرای ضوابط مندرج در فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص این اداره کل مصداق ندارد.
50  ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاح ساختار واحدهای استانی با اعمال رویکردهای مذکور در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری  2% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    ساختار پیشنهادی   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)  در خصوص اجرای رویکردهای مذکور در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، با عنایت به اینکه این اداره کل، ستادی و حاکمیتی است، کلیه فعالیتها و مأموریتهای آن در راستای اقتدار و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و مشمول ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری  (امور حاکمیتی) می باشد که می بایست رأساً توسط دولت انجام پذیرد و قابلیت واگذاری ندارد (نامه شماره 21494/21 مورخ 16/02/1392 مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع ) لذا مشمول بندهای (ب) و (ج) ماده (29) قانون مدیریت خدمـات کشـوری نمی باشد . با عنایت به موارد  فوق الذکر، ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاح ساختار واحد های استانی با اعمال رویکردهای مذکور در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص این اداره کل مصداق ندارد. 
51  اطلاع رسانی و ارائه فرم های مورد نیاز مردم برای انجام خدمات در بستر الکترونیکی  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    کاهش هزینه و زمان انجام کار _ رضایت ارباب رجوع    معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
52  ایجاد، تکمیل و ارتقای پرتال های استانی و محلی با محوریت اطلاع رسانی الکترونیکی  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    کاهش هزینه و زمان انجام کار _ رضایت ارباب رجوع    معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
53  مستندسازی فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات به مردم می شوند   4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    گزارش فرآیندهای مستندسازی شده   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
54  اصلاح فرایندها با اولویت فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم می شوند در چارچوب نقشه راه و دستورالعمل های اصلاح فرایندها و روش های انجام کار  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    بروز رسانی فرایندها و در صورت امکان کاهش در گام ، هزینه و زمان   معاونت نظارت مالی ،خزانه داری کل کشور   
55  اجرای برنامه های آموزش فناوری اطلاعات برای مدیران و کارکنان در سطح استان و همچنین کارشناسان واحدهای ذیربط در دستگاه های اجرایی  3% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    کاهش هزینه های پشتیبانی   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
56  فرهنگ سازی، آموزش، توانمندسازی و ترغیب مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی از طریق رسانه های ارتباط جمعی و ...  3% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    اجرای فصل دوازدهم  قانون  مدیریت خدمات کشوری    معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
57  توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی تحقق کامل اصلاح نظام اداری تعیین و محاسبه متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها، خدمات و محصولات واحدهای عملیاتی از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و تولیدی در فضای رقابتی 3% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    کاهش هزینه های دولت و افزایش سلامت اداری  و تحقق اهداف دولت   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
58  تغییر رویکرد موافقتنامه های بودجه­ای از روش سنتی و کنترل فرایند به نظام مبتنی بر عملکرد و نتیجه و قیمت تمام شده  2% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    افزایش سلامت اداری     معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)  در صورت فراهم شدن زیر ساختها و تغییر قوانین . مقررات و بخشنامه های مربوطه از سال 1394 به بعد عملیاتی خواهد شد.
59  اداره حداقل 5 درصد واحدهای دستگاه­های اجرایی در چارچوب ماده 16 ق. م. خ. ک. در فضای رقابتی  2% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    افزایش سلامت اداری    معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
60  تعیین استانداردها و شاخص  های کیفی و کمی خدمات و تدوین ساز وکارهای نظارت بر آن  ها در فضای رقابتی  3% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    رضایت ارباب رجوع و افزایش سلامت اداری   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
61  تطبیق فضاهای اداری دستگاه با دستورالعمل ماده 39 ق.م.خ.ک  2% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    کاهش شکایات و تکریم ارباب رجوع   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
62  تحقق برنامه مدیریت سبز  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    کاهش هزینه کاغذ مصرفی  حامل های انرژی      معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
63  انجام ارزیابی عملکرد در سطح دستگاه   4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    تعیین نمره ارزیابی و رتبه دستگاههای اجرایی   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
64  انجام ارزیابی عملکرد در سطح کارمندان   4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    موارد مندرج در ماده 4 بخشنامه شماره 200/11942 مورخ 1390/05/22 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
65  تنظیم برنامه ساماندهی نیروی انسانی استان  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    1-تکمیل بانک اطلاعات نیروی انسانی
2-افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی کارکنان
3-رعایت فرآیند استخدامی
4-ارسال نیازهای استخدامی دستگاه به ستاد مرکزی
5-رعایت فرآیند تبدیل نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی
6-پیش بینی نیروهای خروجی 
 معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
66  توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی تحقق کامل اصلاح نظام اداری  کاهش حداقل 15 درصد از کارکنان از محل خروج طبیعی  2% معاون پشتیبانی 94/01/01 94/12/28    تعداد نیروهای بازنشسته   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   مطابق بخشنامه شماره 21/803/م مورخ 93/11/21 مرکز نوسازی و تحول اداری 
67  تعیین تکلیف حداقل 15درصد نیروهای قراردادی مازاد تا سقف تعیین شده در تبصره ماده 32 ق. م. خ. ک.  2% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28      معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
68  اجرای دقیق بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 1/8/1392 در مورد جذب نیروی انسانی و ساماندهی کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد  2% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    ایجاد عدالت استخدامی و اداری   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)  1-در صورت تخصیص سهمیه استخدامی به استان و برگزاری آزمون استخدامی.
2-لازم به ذکر است این اداره کل فاقد کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد می باشد.
69  ایجاد سامانه یکپارچه آمار و اطلاعات نظام اداری و منابع انسانی در سطح استان  3% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28        
70  نظارت بر تکالیف و احکام مندرج در فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به حقوق و تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)   
71  اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران و کارکنان در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت   4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    رعایت سقف تعیین شده آموزش برای مدیران و کارکنان در جهت افزایش مهارت و دانش شغلی   مرکز نوسازی و تحول اداری، استانداری و آموزشگاههای دارای صلاحیت   
72  رعایت ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    انتخاب و انتصاب شایسته ترین و مطمئن ترین افراد   معاونت توسعه و منابع وزارت متبوع (مرکز نوسازی و تحول اداری)  با عنایت به اینکه تصمیم گیری نهایی در خصوص تأیید شرایط عمومی، شایستگی های عمومی و تخصصی انتصاب مدیران حرفه ای این اداره کل و امتیازدهی فرم های مربوطه بر عهده وزارت متبوع می باشد، این اداره کل بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی مدیران حرفه ای موجود و تطبیق شایستگی اولیه آنان با قوانین و بخشنامه های مورد عمل، پیشنهاد انتخاب مدیران حرفه ای به انضمام فرم های مربوطه و مدارک مورد نیاز را به وزارت متبوع ارسال می دارد.
73  توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی تحقق کامل اصلاح نظام اداری  اجرای دستورالعمل پایش و سنجش سلامت و فساد اداری  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28      دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت متبوع   
74  اجرای برنامه های ارتقای سلامت اداری  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28      دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت متبوع   
75  اجرای برنامه صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع بر اساس مصوبه طرح تکریم ارباب رجوع  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28        
76  اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه های اجرایی موضوع ماده 9 مصوبه طرح تکریم مردم و ارباب رجوع  4% استانداری 1394/01/01 1394/12/28    امتیاز بندی دستگاهها بر اساس نتایج طرح سنجش میزان رضایتمندی   استانداری   
77  استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز  4% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28    ارزیابی ورتبه بندی دستگاهها درسطح استان    ستاد اقامه نماز استان ووزارت متبوع ، دستگاههایی که با آنها تفاهم نامه بسته شده است .   
78  رسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد  2% معاون پشتیبانی 1394/01/01 1394/12/28     افزایش سلامت اداری   استانداری   
79 موضوعات راهبردی مستقل اقدام راهبردی مستقل1  ساماندهی و برخط نمودن کلیه حساب های دولتی در استان  100% خزانه معین استان 94/01/01 94/12/28    تعداد حساب های برخط شده   کلیه دستگاه های اجرایی استان   
80 موضوعات راهبردی مستقل اقدام راهبردی مستقل2 (مفاهمه سند راهبردی و نهادینه سازی مدیریت راهبردی) برگزاری همایش سراسری با حضور تمام همکاران اداره کل با تبیین و تفاهم سند راهبردی با محوریت مدیر کل 20% مدیر کل 94/01/01 94/03/31   ایجاد همراستایی بین ارکان سازمان و افزایش آگاهی کارکنان و ذینفعان و ایجاد حساسیت ذهنی   همراه با دعوت از نماینده دبیرخانه سما
81 ایجاد یک بخش مرتبط با مدیریت راهبردی در وبسایت اداره کل (لینک در صفحه اول وبسایت) 10% معاون پشتیبانی 94/01/01 94/04/31   ارایه اطلاعات روزآمد در مورد اهداف و اقدامات و عملکرد واقعی سامانه مدیریت استراتژیک وزارت (بر اساس استاندارد سما  (این بخش از وبسایت باید شامل مواردی از قبیل ماموریت، اهداف راهبردی و اقدامات راهبردی و گزارش عملکرد و ... باشد))
82 برگزاری مصاحبه خبری در مورد سند راهبردی با یکی از جراید ملی یا محلی 10% مدیر کل 94/01/01 94/04/31   ایجاد تعهد بیرونی و ایجاد حساسیت ذهنی در ذینفعان    
83 اجرای پیمایش سنجش آگاهی، علاقه مندی و باور به سند راهبردی  10% معاون پشتیبانی 94/01/01 94/06/31   شناخت وضعیت آگاهی، باور و تمایل سازمان در قبال سند راهبردی   بر اساس پرسشنامه تنظیمی توسط سما هر شش ماه یکبار
84 برگزاری جلسات سه ماهانه با محوریت مدیر کل برای ارزیابی عملکرد بر اساس سند راهبردی 10% معاون پشتیبانی 94/01/01 94/12/28   بازخورد از اجرا، شناسایی شکاف های عملیاتی، دستیابی به ایده هایی برای روزآمدسازی سند   دو بار تا انتهای سال تشکیل شود.
85 طراحی و اجرای اتصال پاداش به عملکرد مبتنی بر سند راهبردی 10% معاون پشتیبانی 94/01/01 94/06/31   گره زدن منافع کارکنان و مدیران با اجرای سند راهبردی    
86 موضوعات راهبردی مستقل اقدام راهبردی مستقل2 (مفاهمه سند راهبردی و نهادینه سازی مدیریت راهبردی) فعال سازی شورای مدیریت راهبردی (با هدف روزآمدسازی و جاری سازی سند راهبردی و نهادینه سازی مدیریت استراتژیک) 20% مدیر کل 94/01/01 94/03/31   ایجاد سازوکاری برای هموارسازی مسیر اجرای سند راهبردی   صورت جلسات برای دبیرخانه سما به صورت الکترونیکی ایمیل شود. در صورت وجود شورای تحول اداری یا نهادی مشابه همان شورا می تواند کارکردهای مربوط به مدیریت راهبردی را انجام دهد.
87 اجرای نظام پیشنهادهای راهبردی  10% معاون پشتیبانی 94/01/01 94/12/28   همکاران بتوانند اهداف و اقدامات راهبردی جدید/موجود را طرح/نقد کنند و جایزه بگیرند.
دستیابی به ایده هایی برای روزآمدسازی سند
شورای تحول اداری طراحی نظام باید در سه ماهه اول سال انجام شود.
مقدمه


دستیابی وزارت امور اقتصادی و دارایی به یک (سند راهبردی فراگیر)  بی تردید یکی از آرزوهای دیرینه این مجموعه بزرگ بوده است.  سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکردی کلان، آینده نگر و معطوف به عمل، تنظیم شده است. 

                                                                                                                              

 

از مهمترین ویژگیهای اسناد راهبردی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 

1- منتهی شدن به اهداف کمی قابل اندازه گیری

2- مشخص بودن سهم هر مرکز مسوولیت (معاونتها و زیرمجموعه ها)

3- تعیین اقدامات عملی زمان بندی شده

4- مشارکت تمام مراکز مسوولیت

 

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از تدوین مأموریت خود با توجه به شرایط اقتصادی کشور 7 اولویت راهبردی را تعریف نموده است :


1- افزایش
توان ثروت آفرینی کشور

2- تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی

3- افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی- اداری

4- ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

5- افزایش مشارکت در سیاست گذاری و قانون گذاری

6- افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی

7- توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی

 

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز همگام با مجموعه وزارت اقتصادی و دارایی و پیرو جلساتی که در محل وزارتخانه با حضور جناب آقای دکتر رضوی مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری ؛ جناب آقای لشکر بلوکی مشاور محترم وزیر و همراهی و همفکری مدیران کل مناطق شش گانه کشور در آبان ماه 1393 تشکیل گردید ، بر اساس دستورالعملهای مشخص ، اقدام به تدوین و تنظیم برش استانی سند راهبردی اداره کل  نموده است .

این سند مشتمل بر اهداف و اقدامات راهبردی قابل پیش بینی و تعریف شده می باشد که محوریت اصلی آن را  اولویتهای راهبردی تشکیل داده و برای هر اولویت یک یا چند هدف کمی قابل اندازه گیری ، تعریف شده و برای رسیدن به هر هدف نیز اقدامات راهبردی و مشخص تعریف شده است .

از خصوصیات این سند این است که برای دوره زمانی 1394 الی 1397 تعریف گردیده و هر هدف و هر اقدام ، ضریب اهمیت ، وزن و مقدار مشخصی دارند و طی دوره های زمانی شش ماهه و سه ماهه از سند راهبردی و اقدامات مربوطه به منظور بررسی تحقق اهداف آن ، پایش صورت خواهد گرفت .

به منظور سهولت و دسترسی آسان و پیگیری و رصد و پایش سند در کل مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی ، و همچنین تحقق اهداف دولت الکترونیک سامانه سما تعریف شده است .

سامانه مدیریت استراتژیک (سما) شامل شبکه ای از افراد کلیدی، نهادها، کارگروهها،  کمیسیونها نظام نامه ها و سیستمهای اطلاعاتی پشتیبان فرآیند مدیریت استراتژیک در خانواده وزارت اموراقتصادی و دارایی می باشد.

سند راهبردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در سه سطح معاونت نظارت مالی و اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع تعریف شده است که هر کدام از معاونتها نیز در حوزه های کاری مربوطه اهداف و اقدامات مربوطه را درج نموده اند .  

تعداد اولویتها : 7 اولویت

تعداد اهداف کمی راهبردی : 22 هدف راهبردی

تعداد اقدام راهبردی : 78 اقدام راهبردی

تعداد اقدامات راهبردی مستقل : 9 مورد

مجموع اقدامات راهبردی و راهبردی مستقل : 87 مورد

بيشتر
^