پیام وزیر

مقدمه


دستیابی وزارت امور اقتصادی و دارایی به یک (سند راهبردی فراگیر)  بی تردید یکی از آرزوهای دیرینه این مجموعه بزرگ بوده است.  سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکردی کلان، آینده نگر و معطوف به عمل، تنظیم شده است. 

                                                                                                                              

 

از مهمترین ویژگیهای اسناد راهبردی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 

1- منتهی شدن به اهداف کمی قابل اندازه گیری

2- مشخص بودن سهم هر مرکز مسوولیت (معاونتها و زیرمجموعه ها)

3- تعیین اقدامات عملی زمان بندی شده

4- مشارکت تمام مراکز مسوولیت

 

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از تدوین مأموریت خود با توجه به شرایط اقتصادی کشور 7 اولویت راهبردی را تعریف نموده است :


1- افزایش
توان ثروت آفرینی کشور

2- تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی

3- افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی- اداری

4- ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

5- افزایش مشارکت در سیاست گذاری و قانون گذاری

6- افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی

7- توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی

 

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز همگام با مجموعه وزارت اقتصادی و دارایی و پیرو جلساتی که در محل وزارتخانه با حضور جناب آقای دکتر رضوی مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری ؛ جناب آقای لشکر بلوکی مشاور محترم وزیر و همراهی و همفکری مدیران کل مناطق شش گانه کشور در آبان ماه 1393 تشکیل گردید ، بر اساس دستورالعملهای مشخص ، اقدام به تدوین و تنظیم برش استانی سند راهبردی اداره کل  نموده است .

این سند مشتمل بر اهداف و اقدامات راهبردی قابل پیش بینی و تعریف شده می باشد که محوریت اصلی آن را  اولویتهای راهبردی تشکیل داده و برای هر اولویت یک یا چند هدف کمی قابل اندازه گیری ، تعریف شده و برای رسیدن به هر هدف نیز اقدامات راهبردی و مشخص تعریف شده است .

از خصوصیات این سند این است که برای دوره زمانی 1394 الی 1397 تعریف گردیده و هر هدف و هر اقدام ، ضریب اهمیت ، وزن و مقدار مشخصی دارند و طی دوره های زمانی شش ماهه و سه ماهه از سند راهبردی و اقدامات مربوطه به منظور بررسی تحقق اهداف آن ، پایش صورت خواهد گرفت .

به منظور سهولت و دسترسی آسان و پیگیری و رصد و پایش سند در کل مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی ، و همچنین تحقق اهداف دولت الکترونیک سامانه سما تعریف شده است .

سامانه مدیریت استراتژیک (سما) شامل شبکه ای از افراد کلیدی، نهادها، کارگروهها،  کمیسیونها نظام نامه ها و سیستمهای اطلاعاتی پشتیبان فرآیند مدیریت استراتژیک در خانواده وزارت اموراقتصادی و دارایی می باشد.

سند راهبردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در سه سطح معاونت نظارت مالی و اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع تعریف شده است که هر کدام از معاونتها نیز در حوزه های کاری مربوطه اهداف و اقدامات مربوطه را درج نموده اند .  

تعداد اولویتها : 7 اولویت

تعداد اهداف کمی راهبردی : 22 هدف راهبردی

تعداد اقدام راهبردی : 78 اقدام راهبردی

تعداد اقدامات راهبردی مستقل : 9 مورد

مجموع اقدامات راهبردی و راهبردی مستقل : 87 مورد

-
-
پیام وزیر

بسمه تعالی

 

هر مجموعه­ای اگر بخواهد موثر، منسجم و موفق باشد باید ایده روشنی نسبت به آینده داشته باشد. سازمان­ها از جمله وزارت اقتصاد اگر هدف و راهبرد مشخصی نداشته باشد، دچار روزمرگی، انفعال، تعلل و رخوت می­شوند. به همین جهت از روز اولی که کار را در وزارت اقتصاد شروع کردم فرآیند مدیریت استراتژیک آغاز شد و تا روز آخر نیز ادامه خواهد داشت.

حاصل این حرکت، سند اولویت های راهبردی وزارت است که تمام اعضای خانواده وزارت اقتصاد و امور دارایی باید خود را نسبت به آن متعهد بدانند. تمام زیرمجموعه های وزارت اقتصاد موظف هستند که اهداف کمی و اقدامات عملی راهبردی خود را در پاسخ به اولویت های راهبردی ابلاغ شده تهیه و تنظیم کنند. اگر ما به اهداف و راهبردهای خود اعتقاد و تعهد عملی نداشته باشیم، دیگران هم به ما و اهدافمان اعتقاد نخواهند داشت. نظارت بر اجرای راهبردها بخشی از چرخه مدیریت راهبردی است که برای وزارتخانه تدارک شده است. مصمم به پیگیری عملیاتی شدن راهبردها هستم.

این را نیز باید اضافه کنم که ترکیبی از انضباط و انعطاف است که می­تواند ما را به موفقیت برساند. انضباط یعنی تعهد به اهداف و راهبردهای از پیش تعیین شده و انعطاف یعنی پاسخگویی فعالانه و هوشمندانه به تغییرات.
تمام این تلاش ها برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی امروزی و فردای ایرانیان است. تمام اهداف و افکار خوب تا زماتی که روی کاغذ هستند بی تاثیرند، عمل و اقدام است که ما را به توسعه می رساند البته اقدام هدفمند و مدبرانه.
در راه دستیابی به چشم انداز وزارت اقتصاد دست تمام همکاران خودم را در خانواده بزرگ وزارت اقتصاد می فشارم. وزارت اقتصاد باید در بین سازمان های دولتی و عمومی نمونه و الهام بخش مدیریت راهبردی و اقدام هدفمند باشد و این میسر نخواهد شد مگر با عنایت خداوند منان و حمایت تمام همکاران.

علی طیب نیا
بيشتر
^